Whisky Appreciation Seminar

Whisky Appreciation seminar

院長應邀為 香港調酒師專業協會 舉辦的Whisky Appreciation Seminar 擔任演講嘉賓

Whisky Appreciation seminar
Zoom
Whisky Appreciation seminar
Whisky Appreciation seminar
Whisky Appreciation seminar
Zoom
Whisky Appreciation seminar
Whisky Appreciation seminar